Tisztelt Hónfitársak, bodonkútiak,

egyesület tagok és szimpatizánsok:


A Budai Nagy Antal Egyesület, olyan bodonkúti és Kolozsváron élő tagokból áll össze, akiknek szívügye, a Bodonkút és a Borsa-völgyének, a magyarságának felkarolása és az itt élő  magyar közösségeknek szokásainak  és kis-nemesi mivoltjátnak  tovább adésa a fiatal nemzedéknek. Ebben bele értve a régió zenei és tánci múltját is. Az egyesület fő célkitűzései között szerepel a kisebbségben élő magyarok hagyományainak és kultúrájának megőrzése és fenntartása. Ugyanakkor célunk az anyagi nehézségekben élő gyerekeknek való tábor szervezés valamint az idősek támogatása.

  Hoszú távú célkitüzésünk Bodonkút kultúrális életének fellendítése, több kulturális esemény megszervezése révén (a híres bodonkúti szüreti és farsangi bálok újra élesztése), hagyomány ként megszervezett Budai Nagy Antal napok meghonosítása a régió eszméletében (a híres Bodonkút falu szülöttjéről való megemlékezés). Kolozs vármegyei kuriális falu ként, Bodonkút több magyar kis-nemesi család lakhelye. E nemes családokból származik az az ember, akinek emlékére szobrot/kopjafát szeretnénk állítani, Budai Nagy Antal  15. századi parasztvezér.

A falu egy másik híres szülöttje Babos Sándor, első mandzsuriai református misszionárius, akinek az emlékére múzeumot szeretnénk kialakítani.

Mivel a falu eléggé elöregedett, a hosszú távú céljaink között szerepel magyar fiatal családok számára vonzobbá tenni a falut annak érdekébe, hogy esetleg majd Bodonkútra telepedjenek le.Ugzanakkor fontosnak tartjuk a kulturális élet fellenditését, valamint turisztikai, meg gazdasági regionális fejlesztést.  

A szorványtáborok megszervezése a hátrányos helyzetben élő gyerekek számára, csak úgy valosítható meg ha fel tudjuk javítani a bodonkúti kulturotthont és egy lokális szorvány központtá alakítjuk. Az épület felújitása az egyik legfontosabb és időhöz kötöttebb célkitűzésünk.

E célok kivitelezésében más Borsa völgyi, meg Szamosháti szervezetekkel együttműködünk és probálunk szebb jövőt rajzolni a régionak.

Tisztelettel,

Jakab István Attila,

Budai Nagy Antal Egyesület

Elnök,

 


Támogatóink


Sigla Bendkopp pe alb

 

 BGA

 

brenntag

 

kallos logo 01

 

powerbelt

 

communitas fuggolegespng

 

delap